Raseborgs vatten

Kommunalt affärsverk som sköter om vattentjänster inom de av fullmäktige fastslagna verksamhetsområdena. Vi betjänar ca 6500 fastigheter. Vår grunduppgift är att leverera vatten, avleda samt rena avloppsvattnet.

Scroll Up