Rehabilitering

Rehabiliterande verksamhet består av fysioterapi-, ergoterapi-, talterapi- och lymfterapitjänster.

Hjälpmedelscentralen ansvarar för utlåning av hjälpmedel samt hjälpmedelsservice.

Scroll Up