Den uppdaterade servicenätsutredningen presenterades i Karis