Programmet för främjande av cykling i Raseborg är klart