Grundläggande förbättringsarbeten kör i gång på Karis avfallsstation