Iståndsättning av Raseborgs ås avrinningsområde börjas på sommaren