Framtidsprojektet Raseborg 2050 framskrider – invånarnas idéer kombineras med trender och prognoser