Hissarna på Karis järnvägsbro stängs för reparation må 28.10.2019 kl. 8.00