Trafikledsverket informerar: byggandet på rv 25 vid Läpps anslutning