Saneringen av Ekenäs högstadieskolas tillverkningskök är klar