Reservationer i Ekenäs bibliotek avhämtas från självbetjäningshylla