Avvikande öppethållning i simhallen och bollhallens konditionssal 2.12.2022-16.6.2023