Förhandsanmälningar till ledd verksamhet hösten 2023