Mottagningen vid Pojo hälsostation är stängd 22.9.2020