Förtjänstmedaljen Comitatus Raseburgensis Sigillum tilldelades Henrik Ekblom