Kommunförbundet undersöker invånarnas uppfattningar om sin hemkommun