Lokalförsvarsövningen Kehä 20 i Västra Nyland i september