Raseborg är med och utvecklar sätt för att förbättra sysselsättningen i Finland – Kommunförsöket med sysselsättning startar 1.3.2021